نگرش حرفه‌ای با استاد صابری

در این قسمت از پادکست‌های رادیو ساختمان گفتگویی داشتیم با استاد گرامی جناب آقای دکتر صابری، از شما دعوت میکنیم این گفتگوی جذاب را بشنوید.استاد