جدیدترین های سینما

پروژه برج‌های دوقلو سامان فراز 

برج‌ دوقلو سامان فراز

پروژه برج‌های دوقلو سامان فراز  پروژه برج‌های دوقلو سامان فراز که در مجاورت بزرگراه حکیم غرب به شرق قرار دارد، نمایی

اولین برج افقی دنیا

اولین برج افقی دنیا

برج کریستال؛ نخستین آسمان خراش افقی جهان، به عنوان یک پل معلق، در مجموعه Raffles City  در شهر

برج آزادی

برج آزادی

در این قسمت از برنامه تی وی ساختمان به به تحلیل و بررسی برج آزادی می‌پردازیم. برج آزادی

بانک ملی شعبه بازار

بانک ملی شعبه بازار

در این قسمت از برنامه تی وی ساختمان به به تحلیل و بررسی بانک ملی شعبه بازار می‌پردازیم.

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

در این قسمت از برنامه تی وی ساختمان به به تحلیل و بررسی دانشگاه علم و صنعت می‌پردازیم.

پروژه برج‌های دوقلو سامان فراز 

برج‌ دوقلو سامان فراز

پروژه برج‌های دوقلو سامان فراز  پروژه برج‌های دوقلو سامان فراز که در مجاورت بزرگراه حکیم غرب به شرق قرار دارد، نمایی

اولین برج افقی دنیا

اولین برج افقی دنیا

برج کریستال؛ نخستین آسمان خراش افقی جهان، به عنوان یک پل معلق، در مجموعه Raffles City  در شهر

برج آزادی

برج آزادی

در این قسمت از برنامه تی وی ساختمان به به تحلیل و بررسی برج آزادی می‌پردازیم. برج آزادی

بانک ملی شعبه بازار

بانک ملی شعبه بازار

در این قسمت از برنامه تی وی ساختمان به به تحلیل و بررسی بانک ملی شعبه بازار می‌پردازیم.

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

در این قسمت از برنامه تی وی ساختمان به به تحلیل و بررسی دانشگاه علم و صنعت می‌پردازیم.