اصلاح مبانی قیمت‌گذاری تعرفه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت

با موافقت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی که موضوع آن اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش‌های طراحی و نظارت است، جایگزین جدول ساختار شکست حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای سال ۱۳۷۹ و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال ابلاغ شد. به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با موافقت مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، مصوبه پیشنهادی شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی که موضوع آن اصلاحیه جدول تفکیک درصدهای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در بخش‌های طراحی و نظارت است، جایگزین جدول ساختار شکست حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای سال ۱۳۷۹ شد. در همین راستا، هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی، مصوبه جدید را به حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ کرد.