معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص سهمیه یک سوم در هفته گذشته، تاکید کرد: اصل شفاف سازی، مستند سازی و آگاه سازی در تهیه گزارش‌ها لحاظ شود تا تاثیرگذاری حداکثری را در بر داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه در برخی از استان‌ها به ویژه استان‌های نیمه شمالی کشور فصل انجام عملیات آسفالت تمام شده است، در خصوص مدیریت میزان جذب قیر و مصرف آن در پروژه‌ها دقت شود. به عنوان مثال در وزارت راه و شهرسازی مصارف در این فصل به استان های جنوبی کشور بیشتر اختصاص می یابد.

غفاری افزود: در خصوص نرخ نیز بر سر مبنا قرار دادن متوسط قیمت ۹ ماهه اول امسال توافق حاصل شده است و در حال رایزنی با مجلس شورای اسلامی برای تثبیت همین نرخ هستیم. معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی بر اصل همگرایی تاکید کرد و گفت: با راه اندازی یک سامانه واحد دستگاه های ذی‌ربط می توانند به صورت یکپارچه دیده شوند.

منبع خبر: وزارت راه و شهرسازی